Elektroniczny system poboru opłat za przejazd w Republice Białorusi

+375 172 798-798; +375 25 798 95 95;
+375 44 798 95 95 ; +375 29 798 95 95;
 e-mail: info@beltoll.by 

Ewentualne spory i rozbieżności związane z użytkowaniem dróg płatnych, poborem opłat, czy naliczaniem opłaty wyrównawczej będą rozstrzygane na podstawie zgłoszeń reklamacyjnych.

  • W przypadku reklamacji związanych z naliczaniem opłaty wyrównawczej prosimy o wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego zgodnie z poniższą formą:

Claim-form ENG

Prosimy o podpisanie zgłoszenia i odesłanie go listem poleconym do Inspektoratu Transportu w Ministerstwie Transportu i Komunikacji Republiki Białorusi (220088, Mińsk, Smolenskaya Str. 15-717).

  • W przypadku reklamacji związanych z poborem opłat prosimy o wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego i odesłanie go do firmy „Belavtostrada” (220073, Mińsk, 4 Zagorodny Lane, 58a).


Proszę pamiętać, że w momencie składania zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego przyznania  i uiszczania opłaty wyrównawczej należy dostarczyć kopie następujących dokumentów:

  1. Akt naruszenia nakazu poboru opłat za przejazd drogą płatną (sporządzony przez uprawnionego funkcjonariusza Inspekcji Transportu);
  2. Załącznik do Aktu naruszenia;
  3. Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty wyrównawczej (jeśli jest dostępny).

Obsługa zgłoszeń reklamacyjnych związanych z użytkowaniem dróg płatnych, poborem opłat, czy naliczaniem opłaty, jest już możliwa w punkcie kontaktowym w firmie „Belavtostrada” (przedstawiciele SI "Inspekcji Transportu", SI "Belavtostrada " i FLLC" Kapsch Telematic Services"). 

Zgodnie z Ustępem 1 Paragrafu 12 „Ustawy o wnioskach osób fizycznych i prawnych” Nr 300-3 z dnia 18.07.2011, wszystkie wnioski należy składać w języku białoruskim lub rosyjskim. Zgodnie z Paragrafem 18 pisemne odpowiedzi będą udzielane w języku, w którym wniesiono roszczenie.

Dodatkowo, oprócz wysyłki pocztowej, zgłoszenia reklamacyjne można składać również osobiście:

  • Mińsk, 25 Briketa Str. Godziny pracy: 24/7.

Informujemy, że w najbliższym czasie nastąpią zmiany w kolejności składania roszczeń elektronicznych związanych z funkcjonowaniem systemu BelToll. A mianowicie, od 16 sierpnia kończy się przyjmowanie zgłoszeń na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W celu złożenia roszczeń w formie elektronicznej użytkownikom trzeba będzie przejść autoryzację na stronie www.beltoll.by w dziale "Odwołania / Authorization", wypełniając odpowiednie pola:

1. Adres e-mail.

2. Kod weryfikacyjny (symbole na zdjęciu).

Po tym, jak pojawi się komunikat o pomyślnej autoryzacji, na podany adres e-mail Użytkownika przyjdzie link do wypełnienia Formularza zgłoszenia.

Inne sposoby składania skarg (osobiste składanie wniosków w P[aństwowej] I[nstytucji] "Inspektorat Transportu", w punktach obsługi klienta BelToll, a także wysłanie pocztą na adres PI "Bieławtostrada" oraz PI "Inspektorat Transportu") pozostają bez zmian.


Rozdział dotyczący płatności:

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji związanych z poborem opłat, środki zostaną zwrócone użytkownikowi tą samą drogą, którą dokonał on płatności, zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez użytkownika w momencie wpłaty środków, chyba że Operator* zadecyduje inaczej*.

* Operator - Kapsch Telematic Services.

Wszystkie procedury związane ze zgłaszaniem reklamacji dotyczących poboru opłat są opisane w paragrafach 69-81 Rozporządzenia nr 340 o „Procedurze poboru opłat za przejazd samochodami po drogach płatnych na terenie Republiki Białorusi” zatwierdzonego przez Radę Ministrów Republiki Białorusi dnia 30 kwietnia 2013 roku.