Elektroniczny system poboru opłat za przejazd w Republice Białorusi

+375 172 798-798; +375 25 798 95 95;
+375 44 798 95 95 ; +375 29 798 95 95;
 e-mail: info@beltoll.by 

banner vignette 300x209 PL

PL banner 01 new'qualities

PL banner 02 map

PL banner 02 calculator

1. Opis funkcji

Aby włączyć funkcję „Powiadomienie SMS o naruszeniach”, trzeba mieć obowiązującą umowę korzystania z dróg płatnych w systemie BelToll.

W przypadku umów w trybie pre-paid można włączyć do 3 głównych numerów telefonu komórkowego, na które będą wysyłane powiadomienia SMS o naruszeniach w odniesieniu do pojazdu zarejestrowanego na podstawie umowy.

picture1

W przypadku umów w trybie z odroczoną płatnością, a także w trybie zwolnienia z opłat za przejazd można włączyć do 3 głównych numerów telefonu komórkowego, na które będą wysyłane powiadomienia SMS w odniesieniu do wszystkich pojazdów zarejestrowanych w systemie BelToll zgodnie z odpowiednią umową, + 1 dodatkowy numer telefonu komórkowego* dla każdego pojazdu, na który będą wysyłane powiadomienia SMS w odniesieniu do danego pojazdu.

picture2

* Funkcję „Powiadomienie SMS o naruszeniach” dla dodatkowego numeru można włączyć dopiero po włączeniu przynajmniej jednego głównego numeru telefonu komórkowego.

Uwaga! Subskrypcja powiadomienia SMS o naruszeniu będzie dostępna w przypadku korzystania z usług operatora telefonii komórkowej z Listy krajów, przestrzegania warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych określonych przez Twojego operatora oraz braku nieprzewidzianych problemów technicznych.

2. Cena

Dla użytkowników systemu BelToll funkcja „Powiadomienie SMS o naruszeniach” jest darmowa.

3. Włączenie funkcji

Włączyć funkcję „Powiadomienie SMS o naruszeniach” można w jeden z następujących sposobów:

W przypadku umów w trybie z odroczoną płatnością, a także w trybie zwolnienia z opłat za przejazd można włączyć do 3 głównych numerów telefonu komórkowego, na które będą wysyłane powiadomienia SMS w odniesieniu do wszystkich pojazdów zarejestrowanych w systemie BelToll zgodnie z odpowiednią umową, + 1 dodatkowy numer telefonu komórkowego* dla każdego pojazdu, na który będą wysyłane powiadomienia SMS w odniesieniu do danego pojazdu.

Ważne, o tym warto wiedzieć! Dla umów w trybie z odroczoną płatnością, a także w trybie zwolnienia z opłat za przejazd funkcję „Powiadomienie SMS o naruszeniach” dla dodatkowego numeru telefonu można włączyć tylko na Koncie Użytkownika na stronie www.beltoll.by.

 

Jak włączyć funkcję „Powiadomienie SMS o naruszeniach” na Koncie Użytkownika:

1) na Konice Użytkownika otwórz menu z funkcją „Powiadomienie SMS”;

2) wprowadź główny numer (numery) telefonu komórkowego;

3) zapoznaj się i zaakceptuj Warunki korzystania z funkcji „Powiadomienie SMS o naruszeniach”, kliknij przycisk „Zapisz”;

4) następnie należy kliknąć przycisk „Potwierdź numer” i poczekać, aż przyjdzie kod weryfikacyjny na podany numer telefonu;

5) nie później niż w ciągu 1 godziny od chwili otrzymania kodu wpisz go w odpowiednim polu Konta Użytkownika.

 

Jak włączyć funkcję „Powiadomienie SMS o naruszeniach” w punkcie obsługi BelToll:

1) udaj się do punktu obsługi klienta, podaj główny numer (numery) telefonu komórkowego i okaż niezbędne dokumenty:

  • dokument stwierdzający tożsamość osoby fizycznej;
  • pełnomocnictwo lub inny dokument określony w prawie, potwierdzający umocowanie pełnomocnika.

2) zapoznaj się z Warunkami korzystania z funkcji „Powiadomienie SMS o naruszeniach”, dostępnymi w punkcie obsługi;

3) po wprowadzeniu danych do systemu na podany numer telefonu przyjdzie kod weryfikacyjny, który należy zgłosić pracownikowi punktu obsługi, podpisać wiosek o włączenie funkcji „Powiadomienie SMS o naruszeniach”.

Po pomyślnym włączeniu funkcji „Powiadomienie SMS o naruszeniach”na główny numer (numery) telefonu komórkowego przyjdzie wiadomość SMS informująca o pomyślnym włączeniu tej funkcji.

Ważne, o tym warto wiedzieć! Dla umów w trybie z odroczoną płatnością, a także w trybie zwolnienia z opłat za przejazd w punkcie obsługi BelToll funkcję „Powiadomienie SMS o naruszeniach” można włączyć tylko dla głównego numeru (numerów) telefonu komórkowego. Dodatkowe numery można połączyć tylko na Koncie Użytkownika.

4. Jak wyłączyć funkcję

Użytkownik drogi płatnej może w dowolnym momencie wyłączyć funkcję „Powiadomienie SMS o naruszeniach» na głównym numerze (numerach) telefonu w jeden z następujących sposobów:

 

Jak wyłączyć funkcję „Powiadomienie SMS o naruszeniach” na Koncie Użytkownika:

 1) na Koncie Użytkownika otwórz menu z funkcją „Powiadomienie SMS”;

2) usuń znacznik wyboru obok pola głównego numeru (numerów) telefonu komórkowego;

3) kliknij przycisk „Zapisz”;

4) następnie użytkownik otrzymuje wiadomość SMS informująca o wyłączeniu funkcji dla danego numeru telefonu.

 

Jak wyłączyć funkcję „Powiadomienie SMS o naruszeniach” w punkcie obsługi:

 1) udać się do punktu obsługi, przekazać informacje o odłączany mobilnych pokojach i dostarczyć niezbędne dokumenty:

  • dokument stwierdzający tożsamość osoby fizycznej;
  • pełnomocnictwo lub inny dokument określony w prawie, potwierdzający umocowanie pełnomocnika.

2) podpisać wniosek o wyłączenie funkcji;

3) po przedstawieniu pracownikowi punktu obsługi wymaganych dokumentów i wniosku dotyczącego numeru telefonu, dla którego będzie wyłączona funkcja, przyjdzie wiadomość SMS informująca o pomyślnym wyłączeniu funkcji „Powiadomienie SMS o naruszeniach”.

Ważne, o tym warto wiedzieć! W punkcie obsługi możesz wyłączyć funkcję „Powiadomienie SMS o naruszeniach” dla głównego numeru (numerów) telefonu komórkowego. Wyłączyć tę funkcję dla dodatkowego numeru (numerów) telefonu komórkowego możesz samodzielnie na Koncie Użytkownika. Wyłączanie funkcji „Powiadomienie SMS o naruszeniach” dla wszystkich 3 głównych numerów telefonu skutkuje automatycznym wyłączeniem tej funkcji dla wszystkich dodatkowych numerów wg umowy.


Beltoll ibanner-key PL

Beltoll new'qualities i'banner doc DE

 Beltoll ibanner-key