Elektroniczny system poboru opłat za przejazd w Republice Białorusi

Infoline: +375 172 798-798;
e-mail: info@beltoll.by

W punktach obsługi można:

  • uzyskać pełne informacje o systemie BelToll;
  • sprawdzić stan swojego konta;
  • otrzymać pełną gamę usług w zakresie rejestracji i zawarcia umowy, rozwiązania umowy, zwrotu urządzenia pokładowego itp. dla umów z warunkiem przedpłaty;
  • zasilić konto, wpłacić kaucję za korzystanie z urządzenia pokładowego itp. dla umów z warunkiem przedpłaty;
  • dostać lub wymienić urządzenie pokładowe (w tym sprawdzenie działania urządzenia pokładowego);
  • dostać urządzenie pokładowe, jeśli rejestracja w systemie BelToll została dokonana za pośrednictwem emitenta karty flotowej, a także zamknąć rachunek/umowę o korzystaniu z płatnych dróg;
  • uzyskać materiały informacyjne w sprawie taryf i sieci dróg płatnych;
  • złożyć reklamację związaną z funkcjonowaniem systemu BelToll.

Miejsca Obsługi Klienta