Pytania dotyczące Konta Użytkownika

Tak, całkowity czas trwania sesji dla Konta Użytkownika wynosi 15 minut. Poza tym, jeśli w ciągu 10 minut po zalogowaniu brak żadnej aktywności, sesja zostanie zakończona wcześniej.

Tak, w przypadku gdy w chwili zalogowania się na Konto Użytkownika zostanie przełączony język wyświetlania informacji i wybrany dowolny inny język, niż rosyjski, kod bezpieczeństwa (test captcha) również będzie wyświetlany w tym wybranym języku.

Tak, w przypadku gdy po zalogowaniu się na Konto Użytkownika zostanie przełączony język wyświetlania informacji i wybrany dowolny inny język, niż rosyjski, na Koncie Użytkownika również będzie używany ten wybrany język.

Aby uzyskać dostęp do Konta Użytkownika, trzeba uzyskać login i hasło. Te dane będą dostarczone od razu po podpisaniu umowy o obsługę w systemie BelToll na adres e-mail, który został podany w danych kontaktowych przy zawarciu umowy.

Tak, owszem. W przypadku, gdy nie został wskazany adres e-mail w czasie zawierania umowy w Punkcie Obsługi Klienta, możesz skorzystać z pomocy Infolinii – zadzwoń pod numer +375 172 798-798, albo wyślij wiadomość na adres e-mail info@beltoll.by, gdzie zostanie przyłączone Konto Użytkownika i dostarczone niezbędne dane logowania.

Po otrzymaniu loginu i hasła przez e-mail, należy dokonać logowania się w odpowiednim dziale na stronie – należy wpisać swoje dane logowania i kod weryfikacyjny (kod bezpieczeństwa – test captcha). Po pierwszym udanym logowaniu należy zmienićnazwa użytkownika, która w przyszłości będzie służyć do logowania się na Konto Użytkownika. Jednocześnie Twoje pierwotne hasło, które otrzymałeś w wiadomości e-mail po przyłączeniu, pozostaje bez zmian.

Tak, zawsze możesz zmienić swoje dane logowania w odpowiednim dziale na Koncie Użytkownika samodzielnie. W przypadku, gdy po zmianie Twoich danych logowania spróbujesz zalogować się na Konto Użytkownika wpisując wcześniejsze login i hasło, Twoje konto zostanie tymczasowo zablokowane po 3 nieudanych próbach logowania.

W przypadku, gdy Twoje konto zostało zablokowane z powodu błędnych prób logowania, musisz skontaktować się z Infolinią, zadzwoń pod numer: +375 172 798-798, albo wyślij wiadomość na adres a-mail :info@beltoll.by, nasi specjaliści pomogą odzyskać Twój login i hasło do zalogowania się.

Dostęp do Konta Użytkownika i do wszystkich informacji na temat obciążenia, doładowania i raportów w systemieBelTollpozostaje ważny przez okres 180 dni po rozwiązaniu umowy. Po tym okresie nie będziesz miał dostępu do tych informacji, dlatego zalecamy wcześniej zapisać wszystkie niezbędne dokumenty do chwili upływu okresu ważności dostępu do Konta Użytkownika.

Jeżeli umowa jest wstępnie aktywna (czyli na razie nie otrzymałeś elektronicznego urządzenia pokładowego do poboru opłat (OBU) i nie podpisałeś umowy o obsługę w systemieBelToll), możesz edytować dane kontaktowe, dane klienta, informacje na koncie (numer pojazdu, klasa pojazdu, kraj rejestracji). Jeżeli umowa jest aktywna (otrzymałeś urządzenie pokładowe do poboru opłat (OBU) i podpisałeś umowę o obsługę w systemieBelToll), możesz edytować tylko dane kontaktowe w umowie.

Na Koncie Użytkownika użytkownik może obejrzeć naruszenia, jeżeli pojazd jest zarejestrowany w Republice Białorusi (BY). W przypadku naruszenia ono zostanie wyświetlone na Koncie Użytkownika w ciągu 24 godzin. Informacje o naruszeniu mogą być przechowywane w systemie przez 36 miesięcy. Po uiszczeniu należności z tytułu naruszenia informacja na Koncie Użytkownika zostanie zaktualizowana w ciągu 24 godzin.

Na Koncie Użytkownika Użytkownik może:

  • sprawdzić informacje zawarte w umowie (faktury, umowy);
  • załadować wyszczególnienie pobranych opłat (obciążenia konta) za przejazd i dokonanych płatności;
  • sprawdzić naruszenia;
  • sprawdzić okres obowiązywania prawa zwrotu kaucji za urządzenie pokładowe do poboru opłat (OBU);
  • utworzyć wniosek o usunięcie usterki i obejrzeć status utworzonych wniosków.

Na Koncie Użytkownika możesz obejrzeć informacje dotyczące obciążenia konta i płatności, a także pobrać i następnie wydrukować odpowiedni dokument w określonych formatach.

my account 01W tym menu możesz uzyskać szczegółowe i krótkie informacje na temat obciążenia konta, ilości dokonanych transakcji dla pojazdu (lub kilku pojazdów) tylko za bieżący okres (miesiąc). Dokument jest generowany w formatach PDF, XLS i TXT.

my account 02W tym menu możesz uzyskać szczegółowe i krótkie informacje na temat doładowania konta, obciążenia i salda bieżącego (w przypadku umów z kontem przedpłaconym (pre-pay) tylko za bieżący okres (miesiąc). Informacja jest dostępna bez możliwości dalszego pobierania i generowania dokumentu.

my account 03W tym menu możesz uzyskać szczegółowe i krótkie wyszczególnienie za ubiegły okres (miesiąc). Dokumenty są generowane automatycznie w ciągu pierwszego tygodnia po rozpoczęciu nowego okresu (miesiąca). Format dokumentu - tylko PDF, zawiera odcisk pieczęci faksymile właściciela systemu – Państwowej Instytucji „Belavtostrada".

Nie. Podczas rejestracji pojazdu w systemie elektronicznego poboru opłat za przejazd, przy zawieraniu Umowy korzystania z płatnej drogi, każdemu użytkownikowi przypisany jest numer identyfikacyjny klienta - ID Klienta. Dla jednego ID Klienta będzie utworzone jedno osobiste Konto Użytkownika. Do tego samego Konta Użytkownika można dodać nieograniczoną liczbę Umów korzystania z płatnej drogi, zawartych z tym samym użytkownikiem (osobą prywatną lub podmiotem prawnym). W tym celu podczas zawarcia każdej nowej Umowy korzystania z płatnej drogi w Punkcie Obsługi Klienta przed sporządzeniem dokumentów należy podać pracownikowi Twój aktualny ID Klienta.