Elektroniczny system poboru opłat za przejazd w Republice Białorusi

+375 172 798-798; +375 25 798 95 95;
+375 44 798 95 95 ; +375 29 798 95 95;
 e-mail: info@beltoll.by 

Pytania dotyczące urządzenia pokładowego (OBU)

Niski poziom naładowania baterii w OBU jest sygnalizowany dwukrotnym krótkim sygnałem dźwiękowym. Baterii nie można ładować tak jak telefonu komórkowego. Kiedy tylko będzie ona bliska rozładowaniu, przynieś urządzenie pokładowe do najbliższego Punktu Obsługi Klienta, aby została wymieniona. Średnia żywotność baterii urządzenia pokładowego OBU wynosi ok. 5 lat. Po upływie tego czasu, OBU może zostać bezpłatnie wymienione w Punkcie Obsługi Klienta w ciągu kilku minut.

Urządzenie pokładowe OBU to urządzenie montowane w pojeździe użytkownika. Umożliwia ono automatyczny pobór opłat z konta użytkownika zarejestrowanego w systemie BelToll za przejazd konkretnym odcinkiem drogi płatnej

Urządzenie pokładowe wyposażone jest w baterię i nie wymaga dodatkowego zasilania. Należy je zamontować po wewnętrznej stronie przedniej szyby pojazdu.

Urządzenia OBU będą dostępne w Punktach Dystrybucji i Punktach Obsługi Klienta po dokonaniu rejestracji oraz wniesieniu kaucji. 

O utracie lub kradzieży urządzenia pokładowego należy niezwłocznie zgłosić na numer infolinii lub zwrócić się do najbliższego punktu obsługi klienta. Pokładowe urządzenie będzie zablokowane, aby uniknąć możliwości jego dalszego wykorzystania. Aby uzyskać nowe urządzenie pokładowe, użytkownik musi ponownie wpłacić kaucję. Kaucja za zgubione lub skradzione urządzenie nie podlega zwrotowi.

W urządzeniu pokładowym są przechowywane różne informacje na temat POJAZDU w celu jego identyfikacji. Między innymi, informacja ta zawiera dane o tablicy rejestracyjnej POJAZDU, liczbę osi oraz unikalny numer ewidencyjny. W przypadku zmiany tych danych, aby uniknąć powstawania naruszeń porządku płatności za przejazd, należy skontaktować się z punktem obsługi w celu zamknięcia obowiązującej umowy i zawarcia umowy na nowy numer rejestracyjny.

NIE. Urządzenie pokładowe (OBU) oznaczone symbolem „BY” jest przeznaczone tylko i wyłącznie na rynek białoruski i może być użytkowane tylko w systemie BelToll na terenie Republiki Białorusi. Jednakże, podobne technologie i urządzenia mogą być stosowane w innych krajach.

Nie, pokładowe urządzenie jest dopuszczone do użycia tylko w białoruskim systemie elektronicznego poboru opłat BelToll, i poza RB środki pieniężne z rachunku pokładowego nie zostaną obciążone.

Przed wjazdem na płatną drogę kierowcy pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton (z wyłączeniem autobusów) są zobowiązani ustawić w urządzeniu pokładowym rzeczywistą liczbę osi.

Liczbę osi określa się podczas rejestracji pojazdu w systemie. Nie może ona być zmieniona przez użytkownika na niższą wartość. Kierowcy autobusów i kamperów nie muszą zmieniać w ustawieniach ilości osi, gdyż w tych pojazdach nie bierze sie pod uwagę obecności przyczepy. Kierowcy samochodów kempingowych i zrównanych z nimi kategorii pojazdów muszą również ustawić liczbę osi, w tym przyczep i naczep oraz z zastosowaniem przepisów dotyczących holowania innych pojazdów.

Kierowca pojazdu jest odpowiedzialny za ustawienie właściwej liczby osi, włącznie z przyczepami i naczepami. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany liczby osi.

Po zwrocie sprawnego urządzenia pokładowego w dowolny punkt obsługi BelTollw przypadku braku zaległości w płatnościach, użytkownikowi zostanie zwrócona kaucja.

Kaucja NIE podlega zwrotowi, jeżeli:

 • urządzenie pokładowe jest uszkodzone;
 • na urządzeniu pokładowym są obce napisy i naklejki;
 • urządzenie pokładowe zostało zgłoszone jako zagubione lub skradzione;
 • od momentu ostatniej operacji w systemie BelToll upłynęły trzy lata;
 • urządzenie pokładowe zostało zablokowane przez Operatora;
 • jeżeli środki płatności zostały zablokowane przez emitenta (dla umów w trybie post-pay).

Tak wygląda urządzenie pokładowe dla pojazdów o DMC <= 3,5t:

 OBU LV

Tak wygląda urządzenie pokładowe dla pojazdów o DMC > 3,5t:


 OBU HVOBU HV

Urządzenie pokładowe łatwo montuje się na wewnętrzną część szyby i nie wymaga podłączenia do źródła zasilania w samochodzie. Szczegółowe informacje na temat instalacji można znaleźć w instrukcji użytkownika na stronie internetowej.

  Prawidłowo pracujące OBU wydaje krótki sygnał dźwiękowy mijając każdą bramownicę. W przypadku, gdy OBU w ogóle NIE wydaje sygnałów dźwiękowych podczas mijania bramownic, oznacza to nieprawidłowe działanie sprzętu. Ponadto, w przypadku pojazdów o DMC > 3,5t, wada OBU jest sygnalizowana także poprzez brak sygnału świetlnego (przy wciskaniu guzika).

  Wadliwe lub uszkodzone OBU musi być natychmiast wymienione w najbliższym Punkcie Obsługi Klienta. Kierowca powinien:

  • chronić OBU przed uszkodzeniami mechanicznymi,
  • unikać wszelkich samodzielnych manipulacji przy OBU.

  W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń spowodowanych przez użytkownika, kaucja zostanie zatrzymana, wadliwe OBU zablokowane, a wszystkie zgromadzone dane przesłane do nowego OBU po kolejnym opłaceniu kaucji.

  W przypadku, gdy uszkodzenie nie jest spowodowane przez użytkownika, wadliwe OBU zostanie zablokowane i bezpłatnie zastąpione nowym. Wszystkie zgromadzone dane zostaną przesłane lub kaucja zostanie zwrócona po zwrocie wadliwego urządzenia.