Elektroniczny system poboru opłat za przejazd w Republice Białorusi

+375 172 798-798; +375 25 798 95 95;
+375 44 798 95 95 ; +375 29 798 95 95;
 e-mail: info@beltoll.by 

Informacje o systemie

Za każdym razem, gdy pojazd wyposażony w urządzenie pokładowe OBU przejeżdża pod bramownicą, z konta użytkownika zarejestrowanego w systemie BelToll automatycznie pobierana jest opłata za przejazd konkretnym odcinkiem drogi płatnej. Proces ten przebiega bez potrzeby zmiany pasa, redukowania prędkości pojazdu lub zatrzymywania się, co zapewnia płynność przejazdu.

TAK. System BelToll jest zgodny z wszystkimi obecnymi standardami europejskimi. Jest to elektroniczny system poboru opłat oparty na technologii komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu (DSRC).

System BelToll  to elektroniczny system poboru opłat obowiązujący na terenie Republiki Białorusi. Jest on oparty na technologii komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu (DSRC). Składa się on a kilku elementów, m.in. z systemu umieszczonych nad drogami bramownic oraz urządzeń pokładowych OBU, które są montowane w pojazdach. Za każdym razem, gdy pojazd wyposażony w urządzenie pokładowe OBU przejeżdża pod bramownicą, z konta użytkownika zarejestrowanego w systemie BelToll automatycznie pobierana jest opłata za przejazd konkretnym odcinkiem drogi płatnej.

Spis bramownic używanych do obsługi systemu będzie dostępny na stronie internetowej BelToll.

Odcinki płatne zostaną oznakowane znakami ustawianymi przy wszystkich drogach dojazdowych, jak również przy drogach płatnych.

Nad prawidłowym naliczaniem opłaty za przejazd czuwają stacjonarne i mobilne jednostki oraz mobilne jednostki kontrolne Inspekcji Transportu Drogowego, która podlega Ministerstwu Transportu i Komunikacji Republiki Białorusi. System BelToll automatycznie identyfikuje wszystkie pojazdy podlegające poborowi opłat za przejazd, a ich dane i zdjęcia wysyłane są do mobilnych jednostek kontrolnych. Inspektorzy mobilnych jednostek kontrolnych są upoważnieni do zatrzymywania wszystkich pojazdów, których kierowcy działają niezgodnie z prawem i stosowania wszelkich odnośnych metod prawnych na podstawie ustępu 11 Statutu „O szczególnych sprawach funkcjonowania systemu elektronicznego pobierania opłat za przejazd środków transportu po wyznaczonych drogach Republiki Białorusi“ zatwierdzonego Zarządzeniem nr 426 prezydenta Republiki Białorusi z dnia 27 września 2012 roku.

System BelToll wykorzystuje komunikację bezprzewodową krótkiego zasięgu. Składa się z kilku zasadniczych elementów, a jego działanie można streścić następująco:
Nad drogami płatnymi znajdują się wyposażone w anteny bramownice. Anteny umożliwiają łączność pomiędzy nadajnikiem-odbiornikiem i zamontowaną w pojeździe jednostką pokładową. Za każdym razem gdy wyposażony w OBU pojazd przejeżdża pod bramownicą, zostaje naliczona opłata za przejazd danym odcinkiem drogi płatnej. Zestaw sygnałów dźwiękowych emitowanych przez urządzenie informuje kierowcę o dokonaniu określonej operacji. Pobór opłaty jest w pełni automatyczny i nie ma potrzeby zwalniania lub zatrzymywania pojazdu.

Mobilne Jednostki Kontrolne oraz Stacje Przygraniczne prowadzone przez Inspekcję Transportu Ministerstwa Transportu i Komunikacji Republiki Białorusi działają na mocy upoważnienia zawartego w paragrafie 11 Statutu Kwestii Indywidualnych dotyczących Pobierania Opłata oraz Użytkowania Sieci Dróg Płatnych w Republice Białorusi, zatwierdzonych przez Edykt prezydenta Republiki Białorusi nr 426, z dnia 27 września 2012 roku. W ramach prowadzonych działań jednostki te są upoważnione m.in. do zatrzymywania pojazdów, sprawdzania stanu płatności przy użyciu sprzętu technicznego, pobierania opłat, blokowania kół, zatrzymywania lub odholowywania pojazdów na wyznaczone parkingi strzeżone.