Elektroniczny system poboru opłat za przejazd w Republice Białorusi

+375 172 798-798; +375 25 798 95 95;
+375 44 798 95 95 ; +375 29 798 95 95;
 e-mail: info@beltoll.by 

Pytania dotyczące obowiązku płatności

NIE. Klasa emisji spalin EURO nie wypływa na wysokość opłaty.

Rozmiar płatności w e-systemie BelToll zależy od:

 • długości płatnego odcinka drogi;
 • kategorii pojazdu (np. POJAZD o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 ton i POJAZD powyżej 3,5 tony);
 • liczby osi pojazdu.

Możesz skorzystać z Kalkulatora opłat na stronie internetowej, który pozwala wykonać takie obliczenia. Po wprowadzeniu informacji o trasie, podając punkt początkowy i końcowy,  o kategorii pojazdu i liczbie osi kalkulator opłat zaproponuje trasę, orientacyjny czas podróży i szacunkowy rozmiar opłat za przejazd na wybranym odcinku drogi płatnej.

Kalkulator opłat został skonfigurowany do obliczania trasy właśnie po drogach płatnych, jednak użytkownik może samodzielnie podjąć decyzję, z jakich dróg on skorzysta do poruszania się po terytorium Republiki Białorusi.

Stawki taryfy  za przejazd są ustalane przez Ministerstwo Transportu i Komunikacji Republiki Białorusi.

Od opłaty za przejazd po drogach płatnych, objętych systemem BelToll, zwolnione są następujące pojazdy:

 • pojazdy zarejestrowane na terytorium państw – członków ЕАUG (Białoruś, Rosja, Kazachstan, Kirgistan i Armenia), o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, i ich przyczepy;
 • motorowery i motocykle;
 • kołowe ciągniki i maszyny samobieżne, zarejestrowane na terytorium Republiki Białoruś;
 • pojazdy, o których mowa w Zarządzeniu Prezydenta Republiki Białoruś z dnia 10 sierpnia 2015 r. nr 349 "O wprowadzeniu zmian i uzupełnień do zarządzeń Prezydenta Republiki Białoruś";
 • pojazdy o przeznaczeniu operacyjnym /uprzywilejowane/ *;
 • środki transportu stosowane w celu zapewnienia obronności i porządku publicznego *;
 • pojazdy o stałej wyznaczonej trasie, należące do miejskiego transportu pasażerskiego *;
 • środki transportu stosowane w celu likwidacji sytuacji kryzysowych lub transportu pomocy humanitarnej dla ludności Republiki Białorusi i innych krajów*.

* Właścicieli danych pojazdów obowiązkowo powinny udać się do instytucji państwowej "Bielavtostrada” (220073, Mińsk, 4 Zagorodnyj zaułek 58a) w celu zawarcia umowy na korzystanie z płatnej drogi w trybie zwolnienia z opłat za przejazd. Formularz wniosku o zawarcie umowy można pobrać tutaj.

Za przejazd drogami płatnymi na terytorium Rebupliki Białorusi podlegają obowiązkowym opłatom drogowym wszystkie pojazdy, z wyjątkiem pojazdów zwolnionych od opłat.