Wiadomość SMS o naruszeniach oraz uiszczenie opłaty jednorazowej zgodnie z taryfą

Wiadomość SMS o naruszeniach oraz uiszczenie opłaty jednorazowej zgodnie z taryfą

Aktywacja funkcji „Powiadomienie SMS o naruszeniach” następuje natychmiast po potwierdzeniu przez użytkownika numeru telefonu, na który powinny przychodzić powiadomienia SMS. W tym celu po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych na Koncie Użytkownika pojawi się specjalne „okno”, w którym należy podać kod weryfikacyjny, otrzymany na podany podczas podłączenia funkcji numer telefonu. Jeśli zamknąłeś „okno” przed potwierdzeniem kodu, użyj przycisku „Potwierdź numer” i wpisz nowy kod, który otrzymasz na numer telefonu.