Elektroniczny system poboru opłat za przejazd w Republice Białorusi

Infoline: +375 172 798-798;
e-mail: info@beltoll.by

Szanowni Użytkownicy,

Informujemy Państwo, że w związku z przeprowadzeniem prac dot. remontu kapitalnego drogi samochodowej M-6 Mińsk – Grodno – granica Rzeczypospolitej Polskiej (Bruzgi) na odcinku km. 246,3 – km. 248,0 i skierowaniem ruchu na dwa pasy w kierunku m. Grodno przy przejaździe pod stacją pobierania opłaty w stronę Mińsk możliwe przypadki niepoprawnej pracy urządzeń opłaty elektronicznej (brak sygnału dźwiękowego). Przy posiadaniu w pojaździe urządzenia opłaty elektronicznej i wystarczającej ilości środków pieniężnych na bilansie urządzenia a także przy przestrzeganiu innych zasad korzystania z płatnych dróg samochodowych naruszenia kształtować się nie będą.