Elektroniczny system poboru opłat za przejazd w Republice Białorusi

Infoline: +375 172 798-798;
e-mail: info@beltoll.by

Szanowni Użytkownicy!

W związku z przeniesieniem punktu obsługi CP4, położonego pod adresem:

Witebsk, szosa Bieszenkowicka, 12, do budynku centrum motoryzacyjnego "WitebskAutoCity", znajdującego się pod adresem: М-8, 88. km,  rejon Witebski (współrzędne GPS: 55.158276, 30.346451), od godziny10:00 dnia 1 lutego praca tej placówki będzie wstrzymana. Punkt obsługi СP4 wznowi obsługę użytkowników pod nowym adresem od godziny 13:00 dnia 1 lutego.

Prosimy o uwzględnienie tej informacji przy planowaniu trasy.