Elektroniczny system poboru opłat za przejazd w Republice Białorusi

+375 172 798-798; +375 25 798 95 95;
+375 44 798 95 95 ; +375 29 798 95 95;
 e-mail: info@beltoll.by 

Szanowni posiadacze aut,

cieszymy się, że możemy Państwa poinformować, iż na mocy pp.2.12 poz. 2 Rozkazu Prezydenta Republiki Białoruśz dnia 24.07.2018 r. №292„O przedsięwzięciach w celu przygotowania i przeprowadzenia II Igrzysk Europejskich 2019 roku”, od dnia10 czerwca do dnia 10 lipca 2019 r.zwolnieni z opłat za przejazd płatnymi drogami samochodowymiBiałorusi są użytkownicypłatnej drogi samochodowej, wykorzystującypojazdyo dopuszczalnej techniczniewadze ogólnejnie przekraczającej 3,5 tony oraz doczepione do nich naczepy.

Korzystanie z płatnej drogi samochodowejw danym okresie dlanazwanej kategorii pojazdówdokonywane jest bezzawarcia umowy korzystania z płatnej drogi samochodowej, rejestracji pojazdu w systemieBelTolli zainstalowaniu na pojeździe urządzeniaopłaty elektronicznej.

Gdy umowa już została zawarta i będziesz poruszał się płatnymi odcinkami dróg w okresie od dnia 10 czerwca do dnia 10 lipca 2019 r., podczas przejazdu pod stacjami poboru opłat urządzenie będzie emitowało sygnały dźwiękowe, których należy przestrzegać zgodnie z obowiązującymi przepisami obsługi technologicznej (instrukcją obsługi). W każdym przypadku Twoje konto NIE BĘDZIE OBCIĄŻONE kwotą płatności.

Zwracamy jednak Państwa uwagę na to, że jużod 00:00 dnia 11 lipca 2019 roku ruch płatnymi drogami Białorusi powinien być dokonywany wzwyczajnym trybie, czyli zobowiązania z tytułu opłaty od tego momentu rozpowszechniają się nanastępujące kategorie:

- pojazdyo dopuszczalnej techniczniewadze ogólnejpowyżej 3,5 tony;

- pojazdyo dopuszczalnej techniczniewadze ogólnejnie przekraczającej 3,5 tony, zarejestrowane za granicami Euroazjatyckiej Unii Celnej(Białoruś, Rosja, Kazachstan, Kirgizja i Armenia).