Elektroniczny system poboru opłat za przejazd w Republice Białorusi

Infoline: +375 172 798-798;
e-mail: info@beltoll.by

Szanowni użytkownicy!

Informujemy Państwa o tym, że od dnia 1 listopada 2018 r. Otwarte są 3 nowe punkty obsługi BelToll:

  • PD33 – Р-28, 45 km, obwód miński, rejon Mołodeczno, stacja benzynowa „RN-Zachód” №8;
  • PD34 – М-6/Е 28, 159 km, obwód grodzieński, rejon lidzki, w. Kienti, stacja benzynowa „Biełorusnieft” №74;
  • PD35 М-6/Е 28, 123 km,

Poszczególne punkty pracują całodobowo i świadczą użytkownikom całość usług.

Więcej informacji na temat rozmieszczenia punktów obsługi systemu BelToll na obecny moment dostępno wg linku.