Elektroniczny system poboru opłat za przejazd w Republice Białorusi

+375 172 798-798; +375 25 798 95 95;
+375 44 798 95 95 ; +375 29 798 95 95;
 e-mail: info@beltoll.by 

Drodzy użytkownicy!

W związku z zakończeniem II Igrzysk Europejskich w 2019 r. przypominamy, że 11 lipca kończy się stosowanie pkt 2.12 ust. 2 dekretu Prezydenta Republiki Białoruś z dnia 24.07.2018 r. Nr 292 „O środkach przygotowawczych i dotyczących przeprowadzenia II Igrzysk Europejskich 2019” zgodnie z którym z dnia 10 czerwca do 10 lipca pojazdy zarejestrowane na terytorium krajów spoza Unii Euroazjatyckiej o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz holowane przez nie przyczepy zostały zwolnione z opłat za przejazd po płatnych drogach Białorusi.

Tak więc już od 00: 00 11 lipca 2019 r. ruch po płatnych drogach Białorusi powinien przebiegać jak zwykle, to znaczy obowiązek opłaty za przejazd od tego czasu dotyczy następujących kategorii:

- pojazdy o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony;

- pojazdy o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 3,5 tony, zarejestrowane poza Euroazjatycką Unią Gospodarczą (Białoruś, Rosja, Kazachstan, Kirgistan i Armenia).