Elektroniczny system poboru opłat za przejazd w Republice Białorusi

+375 172 798-798; +375 25 798 95 95;
+375 44 798 95 95 ; +375 29 798 95 95;
 e-mail: info@beltoll.by 

Szanowni posiadacze aut,

Cieszymy się, że możemy Państwa poinformować, iż na mocy ppkt 2.7 pkt 2 Dekretu Prezydenta Republiki Białoruś z dnia 10.01.2020 r. nr 10 „O przygotowaniu i przeprowadzeniu Mistrzostw Świata w Hokeju na Lodzie”, od 1 do 31 maja 2021 r. zwolnieni z opłat za przejazd płatnymi drogami samochodowymi Białorusi są użytkownicy płatnej drogi samochodowej, wykorzystujący pojazdy o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz holowane przez nie przyczepy.

Korzystanie z płatnej drogi samochodowej w danym okresie dla określonej kategorii pojazdów dokonywane jest bez zawarcia umowy korzystania z płatnej drogi samochodowej, rejestracji pojazdu w systemie BelToll i zainstalowania na pojeździe urządzenia opłaty elektronicznej.

JEżELI Państwo już mają umowę i będą Państwo poruszać się płatnymi odcinkami dróg w okresie od 1 do 31 maja 2021 r., urządzenie opłaty elektronicznej można umieścić w opakowaniu ochronnym (worku metalizowanym), inaczej podczas przejazdu pod bramami poboru opłaty urządzenie będzie emitować sygnały dźwiękowe zgodnie z trybem eksploatacji technologicznej (instrukcją użytkowania). W każdym razie, Państwa konto nie zostanie obciążone opłatą.

Zwracamy jednak Państwa uwagę na to, że już od godziny 00:00 dnia 1 czerwca 2021 roku ruch płatnymi drogami Białorusi powinien być dokonywany w zwyczajnym trybie, czyli zobowiązania z tytułu opłaty od tej chwili dotyczą następujących kategorii:

- pojazdy o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony;

- pojazdy o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, niezarejestrowane na terytorium krajów członkowskich Euroazjatyckiej Unii Celnej (Białoruś, Rosja, Kazachstan, Kirgizja i Armenia).