Elektroniczny system poboru opłat za przejazd w Republice Białorusi

+375 172 798-798; +375 25 798 95 95;
+375 44 798 95 95 ; +375 29 798 95 95;
 e-mail: info@beltoll.by 

Szanowni Użytkownicy płatnych dróg,

Niniejszym uprzejmie informujemy Państwa, że w Dekrecie Prezydenta Republiki Białoruś z dnia 24 marca 2020 roku nr 108 „O zmianie Dekretu Prezydenta Republiki Białoruś” przewidziane są zmiany zasad korzystania z płatnych dróg należących do systemu BelToll.

Tak więc, od dnia 1 maja 2020 roku użytkownicy będą w stanie skorzystać z nowych funkcjonalności, które pozwalają w ciągu dwóch godzin od chwili popełnienia naruszeń uiszczać jednokrotną opłatę za nie zgodnie z taryfą, co wyklucza w przyszłości pobieranie opłaty o podwyższonej wysokości za popełnienie takich naruszeń.

Ponadto, będzie możliwość subskrybowania powiadomień SMS o nagranych przez system BelToll naruszeniach bez poboru dodatkowych opłat.

Informacje o sposobie uiszczenia jednokrotnej opłaty i wysokości takiej opłaty będą dostępne później, po przyjęciu odpowiednich aktów prawnych przez Radę Ministrów Republiki Białoruś i Ministerstwo Transportu i Komunikacji Republiki Białoruś.

Od dnia 15 grudnia 2020 roku użytkownicy, którzy używają pojazdów o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, będą mogli, oprócz płacenia za przejazd za pomocą elektronicznego urządzenia płatniczego na podstawie obliczeń przebytej drogi mierzonej w kilometrach, zapłacić za przejazd po płatnych drogach za poszczególny okres poprzez zakup winiety elektronicznej.

Informacje o cenach winiet elektronicznych będą dostępne później, po przyjęciu odpowiednich aktów prawnych przez Radę Ministrów Republiki Białoruś i Ministerstwo Transportu i Komunikacji Republiki Białoruś.