Elektroniczny system poboru opłat za przejazd w Republice Białorusi

+375 172 798-798; +375 25 798 95 95;
+375 44 798 95 95 ; +375 29 798 95 95;
 e-mail: info@beltoll.by 

Szanowni Użytkownicy!

Uprzejmie Państwa informujemy, że od dnia 20 lipca będą prowadzone prace remontowe na drodze М-6 Mińsk – Grodno – granica Rzeczypospolitej Polskiej (Bruzgi) na odcinku od 234 km do 244 km. Ruch w obie strony będzie organizowany na dwóch pasach. W związku z tym podczas przejazdu pod bramą poboru opłat, znajdującą się na tym odcinku drogi, w kierunku miasta Minsk możliwe przypadki nieprawidłowego działania urządzeń służących do poboru opłaty elektronicznej (a mianowicie brak sygnału dźwiękowego).

Jeśli w pojeździe jest prawidłowo zainstalowane urządzenie służące do poboru opłaty elektronicznej, a użytkownik ma wystarczającą ilość środków pieniężnych na koncie urządzenia, a także w przypadku przestrzegania innych zasad korzystania z dróg płatnych fakt naruszenia obowiązku uiszczenia opłaty w chwili przejazdu pod tą bramą nie będzie stwierdzony.