Drodzy użytkownicy,

Informujemy, że 7 sierpnia rozpoczęto prace nad rekonstrukcją republikańskiej autostrady M-7/E 28 Mińsk — Oszmiany — granica Republiki Litewskiej (Kamienny Łog) od 57,7 km do 90,397 km w obwodzie mińskim. W związku z tym od 8 sierpnia 2020 r. od godziny 00:00 na tym odcinku drogi zostanie czasowo zawieszony pobór opłat drogowych na czas przeprowadzenia prac rekonstrukcyjnych i do czasu ich zakończenia.

Jeżeli posiadacie już Państwo UMOWĘ i w trakcie wykonywania robót będą Państwo poruszać się po tym odcinku drogi płatnej, prawidłowo zainstalowane elektroniczne urządzenie do poboru opłat będzie emitowało sygnały dźwiękowe zgodnie z procedurą eksploatacji technicznej (instrukcja obsługi) podczas jazdy pod punktami poboru opłat. Na tym odcinku drogi NIE BĘDZIE jednak pobierana opłata.

Informacja o wznowieniu poboru opłat drogowych na wskazanym odcinku drogi płatnej zostanie opublikowana później.