Zakończenie prac remontowych na odcinku drogi M-3
Konto Użytkownika

Zakończenie prac remontowych na odcinku drogi M-3

Szanowni Użytkownicy,

Niniejszym uprzejmie informujemy Państwa, iż dnia 03.11.2022 zostały zakończone prace remontowe na odcinku drogi M-3 „Mińsk – Witebsk” w okolicy 32. km.

Ruch pod stacją poboru opłat organizowany jest normalnie w dwóch kierunkach.

Przypominamy o konieczności zapewnienia obecności urządzenia służącego do wnoszenia elektronicznie opłat drogowych w pojeździe, jego prawidłowej instalacji i wystarczającego salda środków pieniężnych na koncie urządzenia, a także o przestrzeganiu innych zasad korzystania z płatnych dróg na terytorium Republiki Białorusi.