Uwaga! Zaplanowano przeprowadzenie prac technologicznych
Konto Użytkownika

Uwaga! Zaplanowano przeprowadzenie prac technologicznych

Szanowni użytkownicy systemu BelToll!

Uprzejmie informujemy Państwa, że w dniu 5 kwietnia 2022 roku od godziny 23:00 do godziny 24:00 planuje się przeprowadzenie prac technologicznych. W tym okresie mogą być krótko niedostępne (przerwane) niektóre usługi:

- Sprawdzenie stanu konta poprzez wysłanie SMS i powiadomienie SMSem o popełnionych naruszeniach;

- przeprowadzenie transakcji w zakresie uiszczenia opłaty jednokrotnej zgodnie z taryfą w trybie automatycznym;

- serwis beltoll.by i dostęp do Konta Użytkownika;

- Kalkulator płatności;

- rejestracja zgłoszeń na stronie internetowej;

- zakup winiety elektronicznej.

Zalecamy w celu wyjaśnienia salda i uzyskania informacji o obciążeniach konta kontaktować się pod numerami infolinii lub odwiedzić punkty obsługi klienta (mając przy sobie urządzenie do poboru opłat elektronicznych).

Prace technologiczne nie wpływają na pobieranie opłat za przejazd.