Zmiany dotyczące uiszczenia opłat za przejazd dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t od dnia 1 stycznia 2023 r.
Konto Użytkownika

Zmiany dotyczące uiszczenia opłat za przejazd dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t od dnia 1 stycznia 2023 r.

Szanowni Użytkownicy,

Niniejszym uprzejmie informujemy Państwa, iż od godziny 00:00 z dniem 1 stycznia 2023 roku kierowcy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, którzy są zobowiązani do uiszczenia opłaty za przejazd, będą mogli płacić za przejazd po drogach płatnych jedynie za pomocą elektronicznej winiety.

Właściciele pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 3,5 tony, którzy obecnie korzystają z urządzenia pokładowego do uiszczania opłat za drogi w systemie BelToll, mogą zwrócić sprzęt w dowolnym punkcie obsługi klienta i otrzymać zwrot kaucji i kwoty płatna przy odbiorze niewykorzystana przedpłata w ciągu 3 lat od chwili ostatniej transakcji zarejestrowanej w systemie. Dla wszystkich pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 3,5 tony od 1 stycznia 2023 r. nie będzie dokonywana opłata za przejazdy po drogach płatnych z wykorzystaniem otrzymanego wcześniej urządzenia pokładowego.

Elektroniczna winieta może być zakupiona na 15 lub 30 dni kalendarzowych, jak również na rok kalendarzowy. Jej cena wynosi odpowiednio 14, 22 i 75 euro i płatna przez Użytkownika w rublach białoruskich według kursu Narodowego Banku Republiki Białorusi w momencie dokonania zapłaty. Jednocześnie przez rok kalendarzowy rozumie się okres trwający od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia właściwego roku, a także ostatnie 15 dni kalendarzowych roku poprzedniego oraz pierwsze 15 dni kalendarzowych następnego roku.

Możecie Państwo zakupić elektroniczną winietę w punkcie obsługi klienta BelToll lub online, odwiedzając odpowiednią sekcję oficjalnej strony internetowej systemu BelToll www.beltoll.by. W czasie nabycia dane pojazdu, dla którego zakupiona jest winieta (numer rejestracyjny oraz kraj rejestracji pojazdu), jak również informacje o wybranym okresie jej obowiązywania będą wprowadzone do systemu BelToll, który w trybie automatycznym kontroluje przestrzeganie przez Użytkownika procedury płatności podczas przejazdu pojazdu po płatnych drogach Republiki Białorusi.