Prawidłowa instalacja urządzenia służącego do wnoszenia elektronicznie opłat drogowych
Konto Użytkownika

Prawidłowa instalacja urządzenia służącego do wnoszenia elektronicznie opłat drogowych

Szanowni Użytkownicy pojazdów o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony!

Przypominamy o konieczności pilnowania prawidłowej instalacji urządzeń służących do wnoszenia elektronicznie opłat drogowych – zgodnie z instrukcją obsługi.

Urządzenie typu OBU-4040 należy umieścić jasną stroną we wsporniku i zamontować na przedniej szybie pojazdu. Zgodnie z opisem graficznym urządzenie należy umieścić we wsporniku w taki sposób, aby po zamontowaniu na przedniej szybie ciemna strona była skierowana do wnętrza pojazdu.

Prawidłowa instalacja urządzenia służącego do wnoszenia elektronicznie opłat drogowych jest ważnym punktem, ponieważ ma ono właściwości kierunkowe. Nieprawidłowa instalacja nie gwarantuje wymiany danych między nadajnikami-odbiornikami zainstalowanymi nad nawierzchnią a urządzeniem, co pociąga za sobą brak transakcji podczas przejeżdżania przez bramkę poboru opłat.

Szczegółowe instrukcje wideo dotyczące urządzenia pokładowego typu OBU-4040 można znaleźć w sekcji urządzenie pokładowe lub klikając link.