Przeprowadzenie prac technicznych na stacji poboru opłat
Konto Użytkownika

Przeprowadzenie prac technicznych na stacji poboru opłat

Szanowni Użytkownicy systemu BelToll!

Niniejszym informujemy, że od godziny 10:30 w dniu 4 lutego będą przeprowadzone prace techniczne na stacji poboru opłat znajdującej się na drodze M-1 w pobliżu wsi Wielka Uchołoda (rejon Borysowski).

W związku z tym podczas przejazdu pod bramą poboru opłat znajdującą się na tym odcinku drogi możliwe są przypadki nieprawidłowego działania urządzeń służących do elektronicznego poboru opłat drogowych (a mianowicie brak sygnału dźwiękowego).

Jeśli w pojeździe jest prawidłowo zainstalowane urządzenie służące do elektronicznego poboru opłat drogowych, a na saldzie jego konta są wystarczające do uiszczenia opłat środki pieniężne, a także w przypadku przestrzegania innych zasad korzystania z dróg płatnych naruszenia podczas przejazdu pod tą stacją nie będą sporządzone.

O godzinie zakończenia prac technicznych na stacji odrębnie poinformujemy później.​