Prace remontowe na odcinku drogi М-3
Konto Użytkownika

Prace remontowe na odcinku drogi М-3

Szanowni Użytkownicy,

Niniejszym uprzejmie informujemy Państwa, iż od godziny 12:20 w dniu  24.10.2022 został zawieszony ruch na odcinku drogi М-3 „Mińsk – Witebsk” w okolicy 32. km w związku z pracami remontowymi.

Schemat organizacji ruchu drogowego został zmieniony, obowiązuje objazd zamkniętego odcinka w kierunku przeciwnym na jezdni.

Przypominamy o konieczności zapewnienia obecności urządzenia służącego do wnoszenia elektronicznie opłat drogowych w pojeździe, jego prawidłowej instalacji i wystarczającego salda środków pieniężnych na koncie urządzenia, a także o przestrzeganiu innych zasad korzystania z płatnych dróg na terytorium Republiki Białorusi.