Prace remontowe na odcinku drogi M-6
Konto Użytkownika

Prace remontowe na odcinku drogi M-6

Szanowni Użytkownicy!

Niniejszym uprzejmie informujemy Państwa, iż od godziny 15:30 w dniu 06.12.2021 zaplanowane jest zawieszenie ruchu na odcinku drogi M-6 „Mińsk-Grodno” od 56,6 km do 51 km w związku z pracami remontowymi.

Ruch będzie odbywać się w obie strony po jednym pasie w kierunku Grodna.

Przypominamy o konieczności zapewnienia obecności urządzenia służącego do wnoszenia elektronicznie opłat drogowych w pojeździe, jego prawidłowej instalacji i wystarczającego salda środków pieniężnych na koncie urządzenia, a także o przestrzeganiu innych zasad korzystania z płatnych dróg na terytorium Republiki Białorusi.