Organizacja ruchu pod bramą poboru opłat na odcinku drogi М-6
Konto Użytkownika

Organizacja ruchu pod bramą poboru opłat na odcinku drogi М-6

Niniejszym uprzejmie informujemy Państwa, iż od godziny 16:30 w dniu 10.12.2021 został zmieniony schemat ruchu na odcinku drogi М-6 „Mińsk-Grodno” od 56,6 km do 51 km.

Ruch środków transportu pod bramą poboru opłat odbywa się w trybie normalnym w dwóch kierunkach.

Przypominamy o konieczności zapewnienia obecności urządzenia służącego do wnoszenia elektronicznie opłat drogowych w pojeździe, jego prawidłowej instalacji i wystarczającego salda środków pieniężnych na koncie urządzenia, a także o przestrzeganiu innych zasad korzystania z płatnych dróg na terytorium Republiki Białorusi.