Elektroniczna winieta od dnia 15 grudnia
Konto Użytkownika

Elektroniczna winieta od dnia 15 grudnia

Szanowni użytkownicy,

Z dniem 15 grudnia 2020 roku w ramach krajowego elektronicznego systemu poboru opłat za przejazd płatnymi drogami Republiki Białoruś BelToll zacznie obowiązywać nowa metoda płatności. Kierowcy pojazdów o dopuszczalnej technicznie masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, na których spoczywa obowiązek zapłaty, będą w stanie dokonywać płatności za okres, podczas którego planują korzystać z dróg płatnych, kupując elektroniczną winietę.

Główną zaletą tej metody płatności jest brak konieczności odwiedzenia punktu obsługi klienta BelToll – możesz kupić elektroniczną winietę online, po odwiedzeniu odpowiedniej sekcji oficjalnej strony internetowej systemu www.beltoll.by. Przy zakupie dane pojazdu, dla którego będzie zakupiona winieta (tablice rejestracyjne oraz kraj rejestracji pojazdu), jak również informacje na temat wybranego okresu jej obowiązywania trafiają do systemu BelToll, który w sposób automatyczny nadzoruje przestrzeganie przez użytkownika zasad uiszczenia opłaty w czasie przejazdu środku transportu po drogach płatnych Republiki Białoruś.

Elektroniczną winietę możesz kupić od dnia 1 grudnia 2020 roku na okres 15 albo 30 dni kalendarzowych, a także na rok kalendarzowy. Jej wartość wynosi 14, 22 i 75 euro odpowiednio, płatność jest dokonywana przez użytkownika w rublach białoruskich wg kursu Banku Narodowego Republiki Białoruś obowiązującego w chwili uiszczenia opłaty. Jednocześnie przez rok kalendarzowy rozumie się okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia odpowiedniego roku, a także ostatnie 15 dni kalendarzowych poprzedniego roku oraz pierwsze 15 dni kalendarzowych kolejnego roku.

Użytkownicy elektronicznego systemu poboru opłat powinni pamiętać, iż z wprowadzeniem elektronicznej winiety tradycyjna metoda uiszczenia opłaty za przejazd z wykorzystaniem urządzenia do elektronicznego poboru opłat nadal pozostaje dostępna w przypadku wszystkich pojazdów, na których spoczywa obowiązek uiszczenia opłaty za przejazd drogami płatnymi Republiki Białoruś.