Zwolnienie z opłat drogowych pojazdów niezarejestrowanych na terytorium państw członkowskich Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej
Konto Użytkownika

Zwolnienie z opłat drogowych pojazdów niezarejestrowanych na terytorium państw członkowskich Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej

Szanowni Użytkownicy,

Przypominamy Państwu, że obowiązek uiszczenia opłaty za przejazd zależy od kraju rejestracji pojazdu, a nie od obywatelstwa/narodowości użytkownika (kierowcy).

Od opłat za przejazd po drogach płatnych w Republice Białorusi zwolnieni są użytkownicy drogi płatnej korzystający z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, niezarejestrowane na terytorium państw członkowskich Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (Republika Armenii, Republika Białorusi, Republika Kazachstanu, Republika Kirgiska i Federacja Rosyjska) oraz holowane przez nich przyczepy,

1. sprowadzone przez osoby fizyczne na terytorium celne Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej – w ciągu 10 dni od dnia ich zwolnienia przez organy celne w celu obrotu na terytorium celnym Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej bez ograniczeń w użytkowaniu i dysponowaniu;

2. nabyte przez osoby fizyczne na terytorium państw członkowskich Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i wwiezione na terytorium Republiki Białorusi – w ciągu 10 dni od dnia ich nabycia.

Po upływie powyższych 10 dni Użytkownik drogi płatnej jest zobowiązany do zapłaty za przejazd drogą płatną w ustalony sposób. Nieprzestrzeganie przez użytkownika drogi płatnej procedury pobierania opłat za przejazd po drogach płatnych pociąga za sobą odpowiedzialność w postaci pobierania opłat w zwiększonej wysokości zgodnie z Regulaminem zasad pobierania opłat za przejazd pojazdów po drogach płatnych Republiki Białorusi, zatwierdzonym Rozporządzeniem Rady Ministrów Republiki Białorusi z dnia 30 kwietnia 2013 r. nr 340.