Sprawdzenie stanu konta poprzez wysłanie SMS
Konto Użytkownika

Sprawdzenie stanu konta poprzez wysłanie SMS

Sprawdzenie poprzez SMS to wygodny sposób na samodzielne sprawdzenie stanu salda umowy w trybie przedpłaconym z telefonu komórkowego.

Jak sprawdzić stan konta przez SMS?

Powiadomienia SMS z informacją są dostępne dla wszystkich umów obsługiwanych w trybie przedpłaconym (prepaid).*

Aby sprawdzić saldo, należy wysłać SMS na numer +375 29 222 07 07 z wiadomością

BELTOLL#User ID#Contract ID 

Dane potrzebne do wypełniania pól „ID klienta” i „ID umowy” można znaleźć w umowie o korzystanie z drogi płatnej, a także uzyskać od operatora Infolinii BelToll.

Cena wysłanego SMS w celu sprawdzenia salda jest równa kosztowi wiadomości SMS zgodnie z Twoim planem taryfowym u operatora komórkowego.

Po wysłaniu SMS w celu sprawdzenia salda użytkownik otrzyma odpowiedź, która wygląda następująco:

Справочный баланс/Balance: ХХХХХХХ=ХХХ.ХХBYN_XX:XX:XX

Gdzie ХХХХХХХ – numer umowy, podany w wysłanej wiadomości SMS, ХХХ.ХХBYN – kwota salda, XX:XX:XX – godzina, dla której ta kwota została odnotowana na rachunku.

W niektórych przypadkach możliwe są inne formaty odpowiedzi SMS:

1. W przypadku błędu w tekście wiadomości SMS o stanie konta (brak #, brakujący lub dodatkowy symbol), lub jeśli wybrana kombinacja ID klienta i/lub ID umowy jest niezgodna z rzeczywistością, użytkownik otrzymuje wiadomość w następującym formacie:

  Неверные данные/Incorrect data +375172798798**

2. Gdy usługa jest niedostępna z powodu prac technologicznych itp., użytkownik otrzymuje wiadomość w następującym formacie:

Сервис недоступен/Out of service +375172798798**

* Sprawdzenie stanu konta poprzez wysłanie SMS jest dostępne w przypadku korzystania z usług operatora komórkowego z Listy krajów, przestrzegania warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych, określonych przez Twojego operatora oraz w przypadku braku nieprzewidzianych trudności technicznych.

** Numer telefonu Infolinii BelToll