Likučio patikros SMS užklausa
Asmeninis kabinetas

Likučio patikros SMS užklausa

Likučio patikros SMS užklausa

SMS-užklausa — tai patogus būdas savarankiškai patikrinti likučio būklę sutarčiai dėl išankstinio apmokėjimo režimo savo mobiliajame telefone.

Kaip patikrinti likutį SMS žinute?

SMS-pranešimai prieinami visoms sutartims, kurios tvarkomos išankstinio mokėjimo režimu.*

Norėdami patikrinti likutį, būtina išsiųsti SMS numeriu +375 29 222 07 07 su šiuo pranešimu

BELTOLL#User ID#Contract ID 

Duomenis laukeliams „kliento ID“ ir „sutarties ID“ užpildyti galima rasti mokamų kelių naudojimo sutartyje, taip pat iš „BelToll“ infolinijos operatoriaus.

Išsiųstos SMS-užklausos kaina atitinka SMS-žinutės kainą pagal jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus tarifinį planą.

Išsiuntęs SMS-užklausą, vartotojas gauna toliau nurodytą atsakymą:

Справочный баланс/Balance: ХХХХХХХ=ХХХ.ХХBYN_XX:XX:XX

Kur ХХХХХХХ – sutarties numeris, nurodytas užklausoje, ХХХ.ХХBYN – likučio suma, XX:XX:XX – laikas, kai ši suma buvo užfiksuota likutyje.

Kai kuriais atvejais galimi kiti SMS-atsakymų formatai:

1. Esant klaidai SMS-užklausoje (tarpas #, trūksta ar per daug simbolių) arba jei surinktas kliento ID ir (arba) sutarties ID rinkinys neatitinka tikrovės, vartotojui išsiunčiamas šio formato pranešimas:

  Неверные данные/Incorrect data +375172798798**

2. Kai neįmanoma suteikti paslaugos dėl technologinių darbų ir pan. vykdymo, Vartotojui išsiunčiamas šio formato pranešimas:

Сервис недоступен/Out of service +375172798798**

*Likučio SMS-užklausa prieinama naudojantis mobiliojo ryšio operatoriaus paslaugomis iš Šalių sąrašo, laikantis elektroninio ryšio paslaugų teikimo sąlygų, kurias nustato jūsų operatorius, taip pat kai nėra nenumatytų techninių trukžių.

**„BelToll“ infolinijos telefono numeris