Dėl remonto rekonstrukcinių darbų užbaigimo 
Asmeninis kabinetas

Dėl remonto rekonstrukcinių darbų užbaigimo 

Gerbiami BelToll sistemos vartotojai! 

Šiuo raštu pranešame, kad lapkričio 23 d. 15:30 val. rinkliavų surinkimo punkte, esančiame М-4 44,5 km. Valeviči kaime, buvo baigti remonto-atstatomieji darbai. 

Rinkliavos surinkimo punktas veikia įprastiniu režimu. 

Primename, kad transporto priemonėje turi būti elektroninio mokėjimo įtaisas, jis turi būti tinkamai sumontuotas ir įtaiso likutyje turi būti pakankamai lėšų, taip pat privalote laikytis kitų mokamų automobilių kelių naudojimosi BR taisyklių.