Dėl remonto darbų rinkliavų surinkimo punkte  
Asmeninis kabinetas

Dėl remonto darbų rinkliavų surinkimo punkte  

Gerbiamieji „BellToll“ sistemos vartotojai!

Šiuo raštu pranešame, kad nuo š. m. sausio 18 d. 14:32 val. rinkliavų surinkimo punkte, esančiame 343 automobilių kelio М-1 343 km. rajone, baigti remonto atstatomieji darbai.

Rinkliavų surinkimo punktas veikia įprastiniu režimu.

Primename, kad transporto priemonėje turi būti elektroninio mokėjimo įtaisas, jis turi būti tinkamai sumontuotas ir įtaiso likutyje turi būti pakankamai lėšų, taip pat privalote laikytis kitų mokamų automobilių kelių naudojimosi BR taisyklių.